webmaster

webmaster

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2/2014 của Bộ Công Thương được tổ chức ngày 03/03, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã thông báo về tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại của cả nước trong tháng 2 năm 2014. Theo đó, sản xuất trong nước đã có nhiều tín hiệu khả quan.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2013 xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 3,1 triệu tấn với kim ngạch 1,1 tỷ USD, giảm 25,7% về lượng và giảm 18,6% về kim ngạch so với năm 2012. Năng suất sắn của Việt Nam hiện nay đứng khoảng thứ 10 trong số các quốc gia năng suất cao, với năng suất 17,6 tấn/ha.

Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 16:09

Piston 3D6

Đang cập nhật...!

Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 15:56

Piston GX & KIA

Đang cập nhật...!

Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 15:47

Piston Các Loại

Đang cập nhật...!

Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 15:47

Piston Các Loại

Đang cập nhật...!

Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 15:46

Nắp Trước DS80

Đang cập nhật...!

Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 15:39

Nắp Máy

Đang cập nhật...!

Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 15:30

Hộp Số Máy Gặt Lúa

Đang cập nhật...!

Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 15:23

Hộp Số Máy Kéo

Đang cập nhật...!

Page 6 of 8